Strona główna * Wyszukiwarka produktów
Logo

Wersja do druku
AURIZON®


KROPLE DO USZU, ZAWIESINA DLA PSÓW


 

 

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 
1 ml zawiesiny zawiera:

marbofloksacyna 3 mg
klotrimazol  10 mg
deksametazonu octan  1 mg

WŁAŚCIWOŚCI
Kombinację trzech substancji czynnych dobrano do leczenia zapalenia ucha zewnętrznego wywołanego przez mieszane zakażenie bakteriami albo grzybami. Marbofloksacyna jest aktywna wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, klotrimazol - wobec grzybów z rodzajów Candida, Aspergillus i Fusarium oraz Malassezia pachydermatis
Zapalenie ucha zewnętrznego jest także związane z ostrym stanem zapalnym przebiegającym z silnymi objawami bólu. Deksametazon łagodzi ten stan zapalny. 
Skład preparatu jest w pełni dostosowany do podawania zewnętrznego w leczeniu zapalenia ucha zewnętrznego u psów. Niskie stężenia aktywnych substancji (1% klotrimazol, 0,1% deksametazon i 0,3% marbofloksacyna) w preparacie gwarantują bezpieczeństwo stosowania przy zachowaniu skuteczności.

WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego wywołanego zarówno przez bakterie wrażliwe na marbofloksacynę, jak też przez grzyby, zwłaszcza Malassezia pachydermatis. 

PRZECIWWSKAZANIA
Nie podawać psom z uszkodzoną błoną bębenkową. Nie podawać psom, u których stwierdzono nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Zwykle mogą wystąpić działania niepożądane związane ze stosowaniem glikokortykosteroidów (zmiany parametrów biochemicznych i hematologicznych krwi takich jak wzrost aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferazy, ograniczona neutrofilia).
Jak wiadomo przedłużone i intensywne używanie zewnętrzne preparatów glikokortykosteroidowych ma działanie miejscowe i ogólne, obejmujące supresję funkcji nadnerczy, ścieńczenie naskórka oraz przedłużone gojenie się ran.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Pies.

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Jedna kropla preparatu zawiera 71 mcg marbofloksacyny, 237 mcg klotrimazolu i 2,7 mcg octanu deksametazonu. 
Podawać 10 kropli głęboko do przewodu zewnętrznego ucha raz dziennie przez 7 do 14 dni.
Po 7 dniach leczenia lekarz weterynarii powinien ocenić, czy leczenie należy przedłużyć o kolejny tydzień.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć opakowaniem. 
Po podaniu podstawę ucha powinno się delikatnie i dokładnie wymasować, aby dobrze rozprowadzić preparat i ułatwić jego penetrację w niższych partiach przewodu słuchowego. Jeśli lek ma być stosowany u kilku psów, należy używać osobnych kaniul kroplomierzy dla każdego psa.

1. usunąć zabezpieczenie

2. rozdzielić kaniulę i zatyczkę

 

3. nałożyć kaniulę na butelkę

 

4. podnieść ucho i wprowadzić kaniulę

 

5. delikatnie ścisnąć butelkę

 

6. wprowadzić krople Aurizon do zewnętrznego przewodu słuchowego

 

7. kaniulę zatkać zatyczką

SPECJALNE ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI  PRZY PRZECHOWYWANIU 
I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. 
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE
Przed podaniem preparatu należy wykonać antybiogram.
Zewnętrzny przewód słuchowy powinien być bardzo dokładnie oczyszczony i wysuszo-ny przed podaniem leku. 
Umyć dokładnie ręce po podaniu leku. Unikać kontaktu z oczami. Po dostaniu się do oka, oko należy przemyć obfitą ilością wody. Osoby, które wykazują nadwrażliwość na składniki preparatu powinny unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.
Nie stosować w okresie ciąży i laktacji. 
Po trzykrotnym przekroczeniu zalecanej dawki obserwuje się zmiany parametrów biochemicznych i hematologicznych krwi (takich jak wzrost aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferazy, ograniczona neutrofilia, eozynofilia i limfopenia); zmiany te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia i ustępują po odstawieniu leku.

OPAKOWANIA
Butelki z LDPE wraz z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z PP. 
Pudełko tekturowe zawiera: 
- butelkę o pojemności 10 ml wraz z 1 kaniulą z PVC
- butelkę o pojemności 20 ml wraz z 2 kaniulami z PVC

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIAL-NEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny: 
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: 
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp.
lub 
Vetoquinol S.A., Magny-Vernois BP 189 70204 Lure Cedex, Francja

Nr pozwolenia: 1455/04